Telefonní ústředny

 

         Úspěšné firmy hledají stále nové cesty, jak dosahovat lepších výsledků s méně prostředky –udržují svoje podnikání flexibilní, inovativní a konkurenceschopné bez zbytečného navyšování provozních a investičních výdajů.

         VoIP řešení komunikace je dnes vhodnou volbou pro každou menší firmu – ať už má 5, 25 nebo 250 zaměstnanců, právě začíná nebo se již rozvinula s jednou firemní či domácí kanceláří nebo s mnoha pobočkami na různých místech. VoIP řešení sjednocuje Vaše komunikace a poskytuje Vašim zaměstnancům řešení, které jim umožňuje zvládat veškerou pracovní komunikaci na zařízení podle vlastního výběru: notebooku, mobilním telefonu, telefonu v kanceláři nebo doma – pomocí kabelového, bezdrátového nebo širokopásmového internetového připojení. VoIP řešení se snadno přizpůsobuje vašim cílům a rozpočtu a poskytuje individuální řešení produktivity uživatelů tím, že dává každému z vašich zaměstnanců právě ty prostředky, které zrovna potřebuje – ať už to jsou vaši recepční, obchodní zástupci nebo servisní pracovníci, zaměstnanci pracující z domu nebo znalostní pracovníci na cestách. Pomoc malým i velkým firmám po celém světě při používání komunikací pro zvyšování obratu a snižování provozních výdajů udělala výrobce našeho řešení společnosti Avaya světového lídra v oboru firemních komunikačních systémů. Pokud chcete také využívat komunikace ve vaší malé firmě na maximum, je na čase seznámit se blíže s naším VoIP řešení .

 

Využijte VoIP řešení při kontrole nákladů
    • Snižte účty za mobilní/dálkové hovory: VoIP řešení otevírá dveře k široké škále možností pro lepší správu poplatků za používání vašich firemních mobilních telefonů a za dálkové hovory díky směrování hovorů přes váš systém a přes širokopásmové internetové připojení.
    • Zvládejte více hovorů s menším počtem zaměstnanců: Namísto plýtvání pracovní dobou personálu na přebírání a přepojování příchozích hovorů spoléhejte na vestavěnou inteligenci IVoIP řešení pro rychlé a správné nasměrování hovorů.
    • Rozšiřujte svoje provozní kapacity bez rozšiřování kanceláří: Vaše podnikání vzkvétá, ale nechcete přibírat zaměstnance pro práci na plný úvazek? S VoIP řešení máte možnost zaměstnávat lidi, kteří budou pracovat z domu – ať už bydlí kdekoli. Každý z nich přitom může mít přístup ke všem komunikačním prostředkům pro obsluhu hovorů, jako mají ostatní zaměstnanci v hlavní kanceláři.
    • Eliminujte poplatky za konferenční hovory: VoIP řešení poskytuje vaší firmě dva vestavěné konferenční mosty pro 64 účastníků a umožňuje tak snadné každodenní pořádání pracovních porad.
    • Centralizujte správu: Firmám, které mají kanceláře na více místech, umožňuje VoIP řešení dálkové řízení a správu z jednoho centra. Není teba mít všude samostatného administrátora. Při práci se dnes neobejdete bez široké škály komunikačních prostředků: telefon v kanceláři, mobilní telefon, e-mail, psaní zpráv, instant messaging a další.

Jste však pánem vašich komunikací, nebo sluhou jejich nedostatkům? Zamyslete se, jak často dochází ve vaší firmě k těmto situacím:


    • Zákazník nebo potenciální zájemce volá v naléhavé, časově kritické záležitosti, ale nemůže zastihnout tu správnou osobu, které mu dokáže pomoci
    • Nečekaná událost – nepříznivé počasí nebo osobní záležitosti – přinutí klíčového zaměstnance zůstat doma, kde nemá možnost pracovat
    • Personál sděluje svoje osobní telefonní čísla (například na mobil), což mate zákazníky a narušuje vaši kontrolu těchto vztahů
    • Máte podezření, že při velké koncentraci volání dochází ke ztrátám hovorů, ale netušíte, kolik jich je a co vás to stojí.

         Jsou to všechno každodenní příhody, které mohou mít dopad na vaši image, schopnost vašich zaměstnanců pracovat jak nejlépe umí, váš zákaznický servis a v konečném důsledku na vaše obchodní výsledky. VoIP řešení je připravena vypořádat se se všemi z nich – a dokáže mnohem více. Na rozdíl od jiných řešení používá námi nabízené VoIP řešení „vestavěnou inteligenci“ pro zjednodušení používání kabelových, bezdrátových a internetových komunikací. Namísto samostatného provozování jednotlivých komunikací je VoIP řešení spojí dohromady, abyste mohli váš domácí nebo mobilní telefon snadno rozšířit o funkce kancelářského telefonu, spolupracovat s desítkami zákazníků nebo zaměstnanců firmy prostřednictvím konferenčních hovorů a získávat podrobné přehledy, které vám ukazují, jak dobře vaše firma reaguje na volání zákazníků. Díky svým rozsáhlým funkcím mění VoIP řešení způsoby uvažování o roli, kterou mohou komunikace sehrát ve vašem podnikání.

         VoIP řešení se snadno používá a spravuje. Nezáleží na tom, zda přidáváte do systému nového zaměstnance nebo celou novou kancelář, zřizujete poradenskou službu zákazníkům nebo vybavujete zaměstnance pro práci z domu – s VoIP řešením je to vždy snadné.

         Řešení na které se můžete spolehnout

Celé VoIP řešení  je navrženo tak, aby udržovalo vaše komunikace neustále v perfektní kondici:


    • Vestavěná odolnost: Firmám působícím ve více lokalitách může IP Office zajistit nepřetržitý provoz.V případě výpadku napájení v jednom místě je možné automaticky přesměrovat hovory na jiné místo při zachování všech možností komunikace.
    • Pokročilá dálková diagnostika: IP Office proaktivně rozpoznává potenciální problémy dříve, než způsobí poruchu nebo přerušení provozu firmy.
    • Proaktivní varování: Buďte upozorněni na problémy systému způsobem, který vám nejlépe vyhovuje – VoIP řešení může posílat varovné e-maily z libovolného pracoviště. Pohotové zavedení na míru upravených funkcí: VoIP řešení vám umožňuje navrhnout si vlastní sadu funkcí, které vaši uživatelé nejvíce potřebují. Můžete s výhodou využít připravené šablony pro nastavení „typického“ uživatele a rychle je aplikovat pro všechny zaměstnance nebo určité skupiny uživatelů. Hladká integrace firemních aplikací: S pomocí společnosti Avaya a jejích partnerů můžete integrovat širokou škálu aplikací pro rozšíření a přizpůsobení vašeho systému VoIP řešení specifickým potřebám vašeho podnikání (např. aplikaci, která automaticky volá klientů, aby jim připomněla dohodnuté schůzky). Snadné přidávání a přemisťování telefonů: Operace přidávání nových telefonů nebo jiných zařízení se redukuje na jejich připojení a zapnutí – VoIP řešení si automaticky načte IP adresu zařízení. Po nainstalování můžete přenášet zařízení z kanceláře do kanceláře nebo dokonce do jiné lokality (například do domácí kanceláře), aniž byste museli provést „rekonfiguraci“. Správa systému z libovolného místa: Nemusíte být přímo na místě, abyste mohli ovládat váš systém VoIP řešení – můžete to udělat bezpečně odkudkoli a kdykoli. Všechny kanceláře je možné spravovat z jednoho místa a ušetřit tak čas i cestovní výdaje. Správa VoIP řešení je flexibilní a efektivní a nástroje pro správu jsou součástí systému VoIP řešení 500.

Propojte Vaše pobočky

         VoIP řešení je ideální pro jakoukoli firmu, která působí ve více lokalitách. Dokáže propojit až 32 míst a zajistit bezproblémovou komunikaci všech systémů VoIP řešení. Eliminujte náklady na volání z místa na místo. Sdílejte zprávy, recepční, firemní telefonní seznam a mnoho dalších služeb. Spravujte všechny systémy přes jedno webové rozhraní. Rychle a ekonomicky nastavujte funkce v pobočkách na vzdálených místech, kde by se jinak možná investice do plně vybavené kanceláře nevyplatily.

Uspokojte potřeby všech vašich zaměstnanců „Potřebuji jen základní komunikace.“
Pomáhá udržet nízké náklady a získat základní funkce pro obsluhu hovorů, které
potřebuje začínající firma. VoIP řešení Essential Edition je perfektní
výchozí řešení pro malé firmy, které obsahuje všechny „nezbytnosti“ (směrování hovorů, identifikace volajícího, přidržení/ předání hovoru, konference, hlasová schránka) plus velký výběr telefonů Avaya. Až budete připraveni, přejděte na Preferred Edition. „Chci, aby moji lidé reagovali lépe a profesionálněji.“

         Možnosti komunikace, které maximálně posílí konkurenceschopnost vaší firmy … a zároveň vestavěný potenciál, který potřebujete k udržení růstu: to je základní myšlenka, na které stojí VoIP řešení  Preferred Edition. Má desetkrát větší kapacitu pro hlasové zprávy než Essential Edition a dokáže zpracovávat desítky souběžných hovorů. Preferred Edition je správnou volbou pro každou firmu, která chce využívat komunikace pro efektivnější práci nejen dnes, ale i v dohledné budoucnosti.

          Preferred Edition s VoIP řešení Preferred Edition, získáte vše, co je v Essential Edition, a navíc:

Škálovatelná a sofistikovaná hlasová schránka: Možnosti hlasové schránky v Preferred Edition zajišťují každodenní produktivitu a efektivitu. Zvládne až 40 souběžných volání. Rozešle jednu hlasovou zprávu po celé firmě, určitému oddělení nebo jen jednomu týmu. Nechejte systém, aby vás „vyhledal“ a upozornil vás, když dorazí nové zprávy.


Bezpečné „Meet me“ konference: VoIP řešení Preferred Edition má dva vestavěné konferenční mosty, což umožňuje všem vašim uživatelům zakládat vlastní plánované konference, chráněné heslem. Vaší konference se může zadáním čísla konference snadno zúčastnit každý, koho do ní pozvete – vaši zaměstnanci i zákazníci. Díky mimořádně výkonné konferenční funkci vám VoIP řešení umožňuje hostovat souběžně mnoho hovorů.


Inteligentní směrování hovoru: Nikdy nevíte, kdy vám zavolá váš nejdůležitější zákazník. Nyní nemusíte mít obavy, že nějaké volání promeškáte.VoIP řešení Preferred Edition nabízí mnoho programovatelných možností, jak zpracovávat hovory v libovolné denní nebo noční době. Naprogramujte VoIP řešení tak, aby rozpoznávala vaše nejlepší zákazníky nebo je dokonce přivítala osobní zprávou. Hovory je možné předávat prakticky kamkoli s různými možnostmi pro každou linku nebo pobočku, časové úseky dne a různá volající čísla nebo předčíslí regionu.


Automatizované zprávy volajícím: Zkvalitněte služby volajícím zákazníkům tím, že je budete informovat například o době čekání, o slevách apod., abyste na ně zapůsobili dobrým dojmem.

Záznam hovorů: Vestavěná funkce záznamu hovorů je skvělý způsob, jak si udržovat přehled o vašich obchodních operacích, snižovat právní rizika vaší firmy a potenciálně splnit pravidla evidence hovorů, požadovaná v některých oborech podnikání. Můžete nahrávat příchozí i odchozí hovory. Nastavte předem, jak často se má nahrávat, nebo nahrávejte podle potřeby stisknutím příslušného tlačítka. Až budete připraveni, využijte dosavadních investic a přidejte k nim pouze Advanced Edition, který celé vaše VoIP řešení zhodnotí a rozšíří na skupiny lidí ve Vaší společnsoti.

Zaujal Vás nový druh komunikace a využití Vašich stávající sítové infrastruktury, neváhejde a obrattě se na nás...