Get Adobe Flash player

Sjednocená komunikace

 

Co je to?

       Řešení pro sjednocenou komunikaci nabízejí sadu snadno použitelných aplikací a zařízení zajišťujících jednotné a ucelenější možnosti bezproblémové komunikace při práci s  e-maily, hlasovou poštou, kalendáři, telefonními systémy, systémy zasílání rychlých zpráv a audiovizuálními a webovými konferencemi. Díky tomuto vzájemnému propojení mohou pracovníci rychle zjistit, kteří spolupracovníci jsou k dispozici v konkrétní dobu, a komunikovat s nimi nejefektivnějším možným způsobem.

        Sjednocená komunikace může organizacím rychle pomoci uspořit náklady prostřednictvím snížení provozních nákladů, konsolidace infrastruktury a lepšího využití lidského kapitálu. Řešení Sjednocené komunikace může například snížit náklady na telefonování z pevných linek, poplatky za mobilní telefony, poplatky za konferenční služby, cestovní náklady a náklady na schůzky. Organizace mohou snížit náklady také pomocí konsolidace starších komunikačních systémů do jediné, integrované platformy.

        Řešení Sjednocené komunikace mohou zajistit efektivitu obchodního procesu, protože zkrátí čas strávený plněním úkolů souvisejících s komunikací a sníží počet potřebných pracovních sil. Rovněž odstraní zpoždění způsobená komunikací, duplikace a přepracování obchodních procesů. Organizace jsou svědky návratnosti investic do Sjednocené komunikace v jednom rozpočtovém cyklu, často do šesti měsíců. Nabízí se potenciál úspor ve výši 5 milionů USD na 1000 zaměstnanců.

        Sjednocená komunikace poskytuje rozšiřitelnou softwarovou platformu, která integruje stávající infrastrukturu zasílání zpráv a hlasových služeb. Zakotvením řešení sjednocené komunikace na serveru Microsoft Exchange Server a v aplikaci Office Outlook, která je nejpoužívanějším a nejdůvěryhodnějším podnikovým e-mailovým systémem na světě, můžete koncovým uživatelům a zaměstnancům oddělení IT ušetřit čas a tím pádem také uspořit finanční prostředky.

        Nahrazení komunikačních pro sil telefonování, hlasovou poštu a e-mail pomocí integrované platformy využívající systém Windows šetří čas a peníze informačních technologií. Můžete zjednodušit nasazení, poskytování a správu prostřednictvím společných nástrojů, jako je Microsoft Active Directory, sdílených procesů nasazení a jednotného rozhraní pro zasílání zpráv o stavu systému. Prostřednictvím společných nástrojů pro správu zabezpečení, dodržování předpisů a archivaci můžete snáze vytvořit a zavést zásady v systémech e-mailu a telefonních služeb. Díky konsolidaci telefonních služeb, systémů hlasové pošty a e-mailu můžete dosáhnout výrazně nižších nákladů na servis a údržbu, především v organizacích se vzdálenými pobočkami.

        Koncoví uživatelé již kvůli spolupráci nemusejí ukončovat aplikaci Outlook ani jiné aplikace. Ihned mohou zobrazit dostupnost ostatních v aplikaci Outlook a jediným kliknutím přepnout z e-mailu na telefonní hovor, v němž mohou také sdílet svou pracovní plochu. Koncoví uživatelé se mohou lépe přizpůsobit novému řešení komunikace a zachovat nebo zvýšit produktivitu, protože:

- Je třeba pouze jediné přihlášení pro všechny formy komunikace.

- Je k dispozici přístup a sledování veškeré komunikace v jediné schránce doručené pošty.

- Využívá se jedno dobře známé rozhraní pro komunikaci v počítači, na webu a v zařízeních typu smart.

        Komunikace není oddělená činnost: je součástí všeho, co denně děláme v práci i mimo ni. Sjednocená komunikace společnosti Microsoft integruje komunikaci do pracovní plochy a obchodních aplikací, které lidé každý den využívají, a zajišťuje hladký tok mezi jejich prací a mezi lidmi, s nimiž se potřebují spojit, aby mohli dokončit práci rychleji a lépe.

         Zaměstnanci v oblasti informací stráví většinu dne prací v aplikacích pracovní plochy, jako je Microsoft Office Outlook a systém Microsoft Office. Avšak když pracujete na nějakém dokumentu, jak často se potřebujete někoho na něco rychle zeptat? Namísto abyste přerušovali práci a zvedali telefon, můžete snadno zobrazit dostupnost dané osoby a poté ji jediným kliknutím kontaktovat prostřednictvím zasílání rychlých zpráv (IM). Dalším kliknutím můžete zahájit telefonický videohovor nebo sdílet pracovní plochu. Potřebujete hovořit ještě s dalšími lidmi? Jednoduše přetáhněte jejich jména ze seznamu kontaktů do své relace. Díky Sjednocené komunikaci společnosti Microsoft můžete vyhledat a kliknutím kontaktovat zaměstnance pomocí zasílání rychlých zpráv, hlasových služeb, e-mailu, sdílení pracovní plochy nebo konferenčních služeb přímo z aplikací sady Microsoft Office, jako je například Outlook, SharePoint, Office Word, Office Excel a Office OneNote.

Ušetřete až 40% finančních prostředků a 30 minut denně každého zaměstnance.