Get Adobe Flash player

Optimalizace infrastruktury

 

         Vážení zákaznící, náš produkt - Optimalizace infrastruktury - se zabývá odvětvím IT infrastruktury, které je nejméně vidět a není tak lehké její nasazení dobře provést.

         Všichni ví, že proto abych mohl pracovat na počítači potřebuji nějaký ten počítač, proto abych mohl sdílet data nějaký ten server a proto abych mohl na internet potřebuji internet. To co všechny ty počítače, servery, tiskárny, internet a ostatní spojuje je infrastruktura metalických a optických kabelů,  aktivních prvků směrovačů a rozbočovačů či bezdrátových zařízení.

        Pokud máte problém s informací, kterou očekáváte na Vašem monitoru, ne vždy je problém ve Vás, Vašem počítači či serveru. Většinou je problém právě v té nesrozumitelné spleti kabelů, prvků a protokolů.

        Síťová infrastruktura za poslední 2-3 roky prošla velikou změnou, nabízí technologie které jsme viděli v hollywodských filmech, nabízejí nám rychlosti o kterých jsme my z oboru jen sněli, nabízí "netušené" možnosti kontroly bezpečnosti s důrazem na daný kabel, zásuvku či port a v neposlední době srovnává krok vynikajícími technologiemi v části bezdrátové a drátové...

         Dnes jsou technologie zde a jsou k dipozici na každém stole, na každé zásuvce za velice rozumnou a zajímavou cenu.

         Naše společnost má za sebou implementace a obnovy optimalizace infrastruktury v mnoha společnostech, kde právě došlo její pomocí k dosažení vynikajících výsledků v komukaci a zefektivnění práce jejich zaměstnanců.

         V současné době nejčastěji implementujeme:

- infrastrukturu o vysokých rychlostech v místech kde ji potřebujete a o masivním pokrytí  tam, kde je očekávána při vynikajícím poměru cena výkon

- infrastrukturu nezávislou na metalickém či optickém či bezdrátovém spoji

- infrastrukturu s inteligencí umožnující nám chránit Vaši síť před putováním závadného a nechtěného kódu, dokonce aktivně tento kód hlídáme a odstraňujeme, včetně okamžitých následků pro zdrojový segment nákazy.

- infrastrukturu s inteligencí umožnující na základě cca 50 vlastností rozhodnout o vpuštění klienta do sítě (nebo jejích podčástí) a zobrazení jen nutných a potřebných informací

- infrastrukturu bezdrátových klientů s bezpečností klasických drátových částí infrastruktury včetně omezení rychlostí, platnosti účtů, zobrazování reklam či platbu za tyto služby přes kartu, nebo nemocniční či hotelový pokoj

  Budeme velice když se na nás obrátite v záležitostech Vaší infrastruktury...