Get Adobe Flash player

Bezpečnost a faxová řešení

 

Bezpečnost - stále častěji skloňovaný pojem. Bohužel IT systémy jsou velice náchylné na různé rušivé elementy ovlivňující činnost celého systému. Odolnost celého systému je proto přímo závislá na jednotlivých částech bezpečnosti. Tyto části bychom mohli rozdělit dle následujících příkladů řešení:

  1. Bezpečné připojení na Internet
  2. Bezpečný příjem pošty, neobsahující viry, spamy, ani jiný škodlivý a nežádoucí software
  3. Bezpečné procházení Internetu - aneb zabezpečení, sledování a kontrola přístupu na internet (Řešení kontroly obsahu webu) 
  4. Bezpečný přesnos dat přes výměná média (přenosné disky, USB flash disky, CD, DVD atd.)
  5. Bezpečné počítače
  6. Monitoring serverů a celé IT infrastruktury (Řešení sledování, analýzy a archivace událostí)
  7. Faxové řešení
  8. Archivace pošty (Řešení pro archivaci pošty)

A teď lehké vysvětlení podstaty jednotlivých řešení:

1. Bezpečné připojení na Internet

          Asi si dnes již velice těžko dovedeme představit firmu, která nemá vůbec nic společného s internetem. Tento elektronický nástroj spojující společnosti celého světa s sebou bohužel nese i svoji černou tvář. Přes internet je dnes možné se dostat do jakéhokoliv počítače ve Vaší společnosti.

         Z možností připojení vybíráme:

- Jednoduché bezpečné připojení malé společnosti se základní bezpečností. Menší společnost připojujeme pomocí základního hardwarového zařízení. Tento druh připojení je málo nákladný.

- Různé úrovně sofistikovanosti připojení. Inplementujeme od složitých směrovačů s možností využívání jedné, nebo i více aktivních linek internetu, přes poskytování VPN služby až po integraci  aplikačních bran třeba s DMZ zónou... Pokud zákazník klade důraz na bezpečnost, velice často se kombinují tyto jednotlivé vlastnosti řešení a vytváří se velice propracovaný systém vysoce zabezpečného a hiearchického připojení.

         V naší instalované bázi jsou desítky technických případů připojení společností k internetu.

 

2.Bezpečný příjem pošty, neobsahující viry, spamy, ani jiný škodlivý software

        Chcete efektivně porazit spam, trápí Vás neustále mazání tisíce zásilek Ve Vaší poštovní schránce?

         Vyzkoušejte námi nabízení řešení chránící Vás proti nevyžádané poště, zavirovaným zásilkám a jinému škodlivému softwaru. Námi nabízené řešení používá přes 80 000 zákazníků po celém světě a získal více než 60 ocenění.

         Stále vyšší výskyt virových nákaz zvyšuje nutnost použití kvalitní ochrany před viry a exploity i na každé malé a středně velké síti. Řešení, která používají pouze jedno antivirové jádro, nedokáží reagovat na širokou škálu různých variant virů – každé jádro má své silné i slabé stránky. Tyto zastaralé technologie jednoduše nemohou poskytnout dostatečnou ochranu serverů i stanic. V dnešním světě potřebujete bezpečné řešení, která váš poštovní server ochrání ne jedním, ale až pěti antivirovými jádry.

         Pro detekci spamu se nepoužívá jedno, ale rovnou dvě jádra. Ihned po instalaci získáte maximální míru detekce spamu, a to s minimem nastavování. Nejen, že antispam řešení dosahuje jedné z nejvyšších mír detekce spamu v oboru – přes 99 %, ale je také jedničkou v eliminaci výskytu falešných pozitiv.

FrontRunnerlogo         Nejnovější verze tohoto spam filtru obsahuje SpamRazer™, druhé antispamové jádro, které vám poskytne další vrstvu antispamové ochrany. SpamRazer byl navržen s ohledem na snadné použití. Díky častým aktualizacím jej nemusíte jakkoli nastavovat ani učit, již od instalace velmi účinně odfiltrujete nejnovější útoky, jako jsou NDR spam, CNN spam, MSNBC spam a další.

         Nezískáte jen antispam, který účinně filtruje ihned po instalaci. Získáte také ochranu před novými typy spamu bez nutnosti zásahu do konfigurace antispamu. S filtry, jako jsou SpamRazer, IP reputation, Bayesův filtr a další pokročilé antispamové technologie, dosahuje naše řešení 99% míry detekce při nejnižším počtu falešných pozitiv na trhu.

         Antispam také detekuje a blokuje phishing (krádeže čísel bankovních učtů, pinu atd. které jdou přes emailovou poštu krásně zjistit..). Dále obsahuje doplňkové nástroje pro váš mail server, včetně: disclaimer, reporting, list server, automatické odpovědi na straně serveru a POP3 downloading.

         Využijte svůj čas k výhodnějším a ekonomičtějším aktivitám než je mazání nevyžádané poště a kontrole závadnosti zásilek.... 

3.Bezpečné brouzdání na Internetu - aneb Zabezpečení, monitoring a kontrola přístupu na internet (Řešení kontroly obsahu webu)

         Naše řešení zásadním způsobem zvyšuje produktivitu práce. Průzkum IDC ukázal, že až 40 % času stráveného uživateli na internetu v pracovní době nemá nic společného s pracovními úkoly. Společnosti, tedy i administrátoři, potřebují nástroj pro komplexní zabezpečení, monitoring a kontrolu přístupu zaměstnanců na internet.

         Monitoring, kategorizace a filtrování přístupu na web s pokrytím více než 205 milionů URL (internetových adres).

         Rešení přichází s WebGrade™, databází s URL rozdělenými do kategorií. Můžete tak určit, k jakým kategoriím  mají uživatelé přístup a blokovat přístup na stránky zařazené v kategoriích, jako jsou stránky pro dospělé, online hry a sázky, webmaily, P2P, Facebook, MySpace, stránkám o cestování a dalším. S touto denně aktualizovanou databází, která pokrývá na 205 000 000 URL, je filtrování přístupu na internet hračkou.

         Bezpečnostní schopnosti řešení vám pomohou se správou souborů, které uživatelé mohou stahovat, s blokováním souborů jako MP3 a se skenováním stahovaných souborů na přítomnost virů, spyware a malware pomocí až 3 antivirových jader.Nasazením produktu snižujeme riziko, které představuje sociální inženýrství – blokuje přístup k phishingovým stránkám. Dále můžete monitorovat a blokovat komunikaci a přenos souborů probíhající přes MS Live Messenger (MSN).

     Zabezpečte , monitorujte a kontrolujte přístup na internet. Práce Vašich zaměstnanců a kolegů se výrazně zefektivní...

4.Bezpečný přesnos dat přes výměná média (Řešení kontroly periferií)

          Chraňte vaši síť před připojením přenosných zařízení, jako jsou USB paměti,iPod nebo PDA

         Dle zjištění Ponemon Institute potvrdilo 59 % dotazovaných, že si po propuštění ze zaměstnání odnesli citlivá firemní data na DVD nebo USB paměti. Prudké rozšíření spotřební elektroniky, například iPod, USB zařízení, Smart phone a dalších, zásadně zvyšuje riziko úmyslných i neúmyslných úniků dat a dalších zlomyslných aktivit. Většina organizací využívá k zabezpečení před vnějšími riziky antivir, firewally a ochranu emailu i webu. Pouze zlomek si však uvědomuje, jak je pro zaměstnance snadné vejít a nakopírovat si velké množství citlivých dat na iPod nebo USB paměť. Je zde také vysoké riziko zanesení škodlivého nebo nelegálního software do sítě. Samozřejmě, že administrátor může zamknout všechny porty. Jedná se však o nerozumné, náročné a neudržitelné řešení.

         Předejděte krádeži dat a zanesení virů, použijte software pro ochranu koncového bodu

         Řada společností si neuvědomuje, nebo přímo ignoruje, nebezpečí, jaké představují přenosná zařízení pro vlastní síť. Způsob uvažování se však rázem změní v okamžiku, kdy nastane   řekněme nešťastná až katastrofická   událost. V těžkých časech ze zvyšuje aktivita kyberzločinu a koncová zařízení jsou snadným cílem.S naším řešením nezískáte kontrolu pouze nad tím, jaká zařízení se připojují, ale také co bylo připojeno a kým. Navíc získáte podrobné informace o datech, která byla kopírována.

          Kontrolujte přístup přenosných zařízení do Vaší sítě, vyplatí se Vám to... 

5.Bezpečné počítače

        Řešení bezpečné počítače je uzavření kruhu bezpečnostních pravidel v IT technologiích, které nám uzavírají okruh možných nákaz. Ano, jedná se o antivirové a antispamové řešení na fyzických strojích, které Vás provází každodenní prácí.

Někteří zákazníci namítají, že je to již zbytečné, když mají ty všechny bezpečnostní produkty, ale zkušenost říká, že nikoliv v každé organizaci se najdou neukáznění uživatelé, kteří přes své počítače nakazí ostatní. Velice dobrým příkladem jsou obchodní zástupci, kteří se připojují po celý týden po hotelích, či jiných veřejných místech a pak nám nákazu přinesou do společnosti.

6.Monitoring serverů a celé IT infrastruktury (Řešení sledování, analýzy a archivace událostí)

           Implementujeme řadu produktů, která nám pomáhá s lepší správou Vašich sítí.

Naše řešení umožnuje:

         1. Monitorovat chyby a další mimořádné situace na síti. Systém pracuje zcela automaticky, takže chyby identifikujete a opravíte ještě předtím, než je zaznamenají uživatelé (nebo vaši nadřízení).Systém testuje skutečný stav služby. To je velký rozdíl oproti jiným produktům, které stav služby kontrolují pouze na základě generovaných událostí. Testování skutečného stavu představuje jediný skutečný způsob zajištění vysokého uptime Vašich serverů.

         2.Dalším článkem systému je přední síťový a bezpečnostní skener používaný více než 20 000 uživateli po cGFI LANguard - podpora a certifikace pro Windows 2008elém světě. Ti jej používají k činnostem, jako je skenování sítě, detekce otevřených portů, vyhodnocení a nápravě bezpečnostních zranitelností s minimálním úsilím administrátora. Jako administrator jste museli využívat různé nástroje pro vulnerability management, patch management a audit sítě. Nami nabízený bezpečnostní systém tyto tři pilíře bezpečnosti zastřešuje v jediném balíku. Získáte tak komplexní obrázek o nastavení sítě i nástroj, který vám rychle a efektivně pomůže se zabezpečením sítě.

         3.Třetím článkem systému je pomocník, který Vám pomůže s obrovským množstvím událostí generovanými denně všemi Vašemi systémy a představující pro organizace cenný zdroj informací. Organizacím pomáhá splnit požadavky různých norem a pokrýt rizika spojená s provozem IT. Stále vyšší počet hrozeb ohrožující kontinuitu podnikání přímo volá po přístupu, který zahrnuje monitorování sítě v reálném řase. Abyste dostáli interním i regulačním předpisům, potřebujete možnost snadné analýzy a reportování událostí. Bez příslušných nástrojů se však jedná o neřešitelný úkol.

         Námi nabízený systém používají tisíce organizací, kterým pomáhá snížit zátěž a zjednodušit složitost log managementu, archivace událostí i reportování.

         Nabízíme Vám řešení, které potřebujete ke splnění právních předpisů a regulací, jako jsou například SOX, PCI DSS a HIPAA. Tento mnohokrát oceněný software podporuje širokou řadu logů, konkrétně W3C, Windows event logy, Syslog a v nejnovější verzi také SNMP traps generované například firewally, routery, senzory atd.

         Námi nabízené řešení monitoruje širokou řadu hardware, zasílá reporty o jejich zdravotním a provozním stavu a sbírá informace, které potřebujete. Nabízí širokou podporu zařízení od top 20 výrobců síťového hardware i teoreticky jakýchkoli dalších zařízení.

7.Faxové řešení

          Snižte náklady s fax serverem

         Naše řešení je přední fax server v oblasti malých a středních podniků. Z odesílání a příjmu faxu činí efektivní, snadný a úsporný proces. Problémy s ručním faxováním: vytisknout dokument, přejít k faxu, počkat na odeslání faxu. A to nehovoříme o nákladech na spotřební materiál. Nabízíme uživatelům možnost odesílání a příjmu faxů přímo z prostředí emailového klienta.

Rešení je s 30 000 zákazníky a řadou ocenění fax server #1. Nabízí vám vysokou spolehlivost a funkcionalitu za nejlepší cenu na trhu. Strávíte méně času odesíláním, příjmem a distribucí faxů, což má významný vliv na snížení nákladů. Proč plýtvat papírem? Každý fax je uložen v digitální podobě.

         Pomáhá Vám a řeší s faxem Váš správce nějaké neustálé problémy?

         Naše řešení se snadno instaluje a vyžaduje minimum času na údržbu. Navíc se integruje s existujícími klienty pro messaging i zákaznickým software.

         Systém vyniká bezešvou integrací s poštovním serverem. Uživatelé mohou odesílat a přijímat faxy a SMS přímo z důvěrně známého prostředí jejich poštovního klienta. S naším řešením můžete zálohovat a prohledávat všechny faxy stejně, jako by se jednalo o emaily.

         Podporujeme Fax over IP (FOIP). Faxy je možné odesílat přes internet díky integraci s pobočkovými ústřednami s podporou IP telefonie a technologií Brooktrout SR 140.

8.Archivace pošty (Řešení pro archivaci pošty)

           Nabízíme Vám řešení  pro archivaci elektronické pošty v SMB sektoru

        Vysoká závislost společností na elektronické pošty přináší řadu problémů. Úložiště, zálohování, problémové PST soubory, přístup ke starým emailům a shoda s právními a průmyslovými normami a eDiscovery představují pouze několik otázek, které mohou navstat. Nezvládnutí těchto problémů může vést k vážným potížím.

         Rešení pro archivaci emailů a jejich správu pro Exchange a další poštovní servery. Jedná se o jedničku na trhu pro malé a střední orgarnizace. Nabízíme Vám řešení, které používají administrátoři po celém světě. Pomáhá jim s archivací veškeré firemní pošty, významným snížením požadavků na poštovní server, snížením závislosti na souborech PSA i s vyhověním zvyšujícímu se počtu zákonných požadavků a eDiscovery. Náš produkt se snadno instaluje, vyžaduje minimální úsilí administrátora a dováváme jej za nejnižší cenu na trhu.

         Uživatelské rozhraní je lokalizované do řady jazyků, včetně češtiny, vyhledávání emailů je tedy hračkou. Klientská část je k dispozici v následujících jazycích: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, holandština, arabština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, hebrejština, japonština, korejština a ruština.

         Administrační část je nyní k dispozici v následujících jazycích: angličtina, němčina, italština, japonština a ruština.

         S námi nabízeným systémem máte po starostech s emaily. Všechny emaily jsou uloženy v centrálním úložišti a je možné k nim snadno přistupovat dvěma způsoby: přes složku v uživatelově instalaci MS Outlook nebo přes webové rozhraní. Integrace s MS outlook je bezešvá, jako první produkt na trhu nepoužívá stub-files, tj. nenahrazuje/nemění původní zprávu.

         Funkce auditování pro přístup k emailům ve shodě s eDiscovery/Email Compliance a zajištění, že s obsahem emailů nebylo manipulováno.

         Chrantě svůj systém s námi...